top of page

WinterTour hos Bain & Company

Forfatter: Helene Tingvold.

Bain & Company er et av verdens ledende konsulenthus, og vi var så heldige å få tilbringe en halv dag med noen fra Oslo kontoret den siste dagen av årets Winter Tour. Bain har blitt priset for sin bedriftskultur, og gjennom vårt besøk fikk vi et godt inntrykk av denne kulturen, og kan bekrefte at den var preget av en imøtekommende stemning med utrolig kunnskapsrike konsulenter. Flere tidligere NHH studenter var til stede, og det var gøy å høre hvordan de hadde funnet seg til rette i Bain. De tidligere NHH studentene kunne fortelle at bedriftskulturen og måten de jobber på i Bain, var mye av bakgrunnen for hvorfor de selv hadde valgt å jobbe der.


Innledende introduserte Kristine Grigsby oss til Bain og utviklingen til konsulenthuset. Vi fikk også høre om deres posisjon i markedet, og hvilke tjenester de leverte mest av. Vi fikk introduksjon i hvordan Bain jobbet med PE (Private Equity) og hvordan de var til stede under prosessen med oppkjøp. Det var veldig interessant å se i detalj hvordan de jobbet med ulike PE prosjekter, samt at de også bidro etter oppkjøpet var ferdig og var med i videreutviklingen. Deretter fikk vi en gjennomgang av rammeverket de benytter når de utfører en Due Diligence. Due diligence prosessen var delt opp i tre faser. For å vurdere om et selskap burde kjøpes eller ikke, måtte alle tre momentene vurderes like grundig. Det første man ser på er markedet. Er det lønnsomt? Er det vekst? Hvordan er konkurranselandskapet? Det neste som skulle vurderes var bedriften selv og tilstandene innad. Det siste som skulle vurderes var veien videre og potensialet til å videreutvikle bedriften og tjene på den den dagen det er modent for exit.


Etter å ha gått detaljert gjennom prosessen var det tid for at vi skulle prøve oss selv. Under den siste delen av besøket fikk vi brynt oss på en case. Vi skulle vurdere attraktiviteten av markedet for golfutstyr i Norge. For å løse dette ble vi delt inn i grupper som sammen skulle se på størrelsen, veksten, konkurranselandskapet og profittmarginen i markedet. Hver gruppe fikk en konsulent som veiledet under prosessen. Det var veldig interessant å etterpå se hvor ulike svar de forskjellige gruppene hadde kommet frem til når det kom til størrelse på markedets omsetning. Det var et stort gap fra minste til største, uten at ett svar var mer riktig enn andre. Vi fikk også servert en deilig lunsj under caseløsingen.

En fornøyd gjeng, som med dette var ferdig med det faglige opplegget på WinterTour.

Etter besøket sitter vi igjen med økt interesse for konsulentbransjen, kanskje særlig oss helt nye i NHHS Consulting, og da spesielt med en økt interesse for PE prosjekter. Det var utrolig morsomt å prøve seg på due diligence prosessen og market sizing, gjennom casen om golfutstyr. Vi fikk et veldig godt inntrykk av bedriftskulturen og miljøet på kontoret, og det var en fin læringsarena for oss i NHHS Consulting. Vi takker så mye for at vi fikk komme og kommer gjerne tilbake for å lære mer!

Commentaires


bottom of page