NHHS Consulting - Konsulentselskapet tilknyttet studentforeningen ved Norges Handelshøyskole (NHH), Norges fremste fag- og forskningsmiljø innen økonomi!

NHHS CONSULTING AS 

Helleveien 30 

5045 Bergen 

Orgnr.: 973198068

SALG OG KUNDEHENDVENDELSER 

SAMARBEID

qvartz logo.png

TJENESTER

ANALYSE

NHHS Consulting tilbyr nøkkelanalyser tilpasset kundens behov. Det er også mulig å bestille analyser fra våre konsulentrapporter enkeltvis. Våre leveranser er både rådata, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner.

ABC-analyser 

  • Identifisere kostnadsdrivere og aktiviteter i ulike avdelinger, gjennom aktiv deltagelse i produksjon.  

  • En oversikt over kostnader knyttet til hver enkelt avdeling/aktivitet.

 

Kundelønnsomhetssanalyser 

  • Vi kan gi dere en oversikt over hvilke kunder som skaper positive resultater på bunnlinjen.  

  • Trekke inn tidsdreven ABC for å få standardsatser knyttet til å betjene kunder. 

Verdistrømsanalyser 

  • Gjennom aktiv deltagelse i produksjon kan vi i tillegg tilby verdistrømsanalyser av produksjonslinjen. 

Undersøkelser

Vi tilbyr en rekke frittstående konsulenttjenester som markedsundersøkelser og annen datainnhenting. Ved å outsource deler av prosjektet til oss kan vi forsikre  kostnadseffektive resultater av høy kvalitet. 

Eksempler: 

  • Markedsundersøkelser

  • Innhenting av data

  • Konkurrentanalyse

STRATEGI

I en verden som konstant endrer seg er det viktig å holde seg oppdatert og konkurransedyktig. NHHS Consulting bistår med strategiutvikling for å identifisere og realisere virksomhetenes forbedringspotensial. Vi gjennomfører strategiutredninger basert på kundens materiale, egne undersøkelser og feltarbeid.

Eksempler: 

  • Analyse av interne og eksterne forhold

  • Strategiske valgmuligheter

 

VM I BERGEN

Under Sykkel-VM I Bergen hadde vi et prosjekt hvor formålet var å kartlegge den økonomiske innvirkningen av sykkelmesterskapet.

Vi utførte prosjektet gjennom spørreundersøkelse rettet mot tilskuere og leverte tilfredsstillende informasjon fra et bredt datagrunnlag.

Våre ansatte holder et høyt faglig nivå, og har fordypning i områder som finans, økonomisk styring, strategi og ledelse og økonomisk analyse. Flere av våre ansatte har i tillegg relevant jobb- og internshiperfaring fra blant annet PwC, BCG, DNB, Intility og Arthur D. Little. Vi får mange søkere hvert semester, og har derfor mulighet til å velge blant de beste ved rekruttering. 

NHHS Consulting er stolte av å ha jobbet med mange store og små aktører i nasjonalt og internasjonalt. 
Tidligere kunder inkluderer

KONTAKT OSS

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå din bedrift!