top of page

Slik skriver du en utmerket CV


Det er mye som er viktig å tenke på når du skal skrive en god CV. Dokumentet må få frem kompetanse og erfaringer, men samtidig holdes kort og konsist. CV-en er et avgjørende element i søkeprosessen, og skal underbygge at nettopp du er riktig person for stillingen. I dette innlegget vil vi dele våre syv beste CV-tips, og forhåpentligvis hjelpe deg på veien mot drømmejobben.


#1 – Strukturer informasjonen tydelig og oversiktlig.

Dette vil gi arbeidsgiver et mye bedre inntrykk, samtidig som du kun gir plass til den viktigste informasjonen. Her er det hensiktsmessig å organisere informasjon med underoverskrifter og bulletpoints, samt velge et ryddig og tydelig format. Et slikt oppsett gjør CV-en mer visuelt tiltalende, samtidig som den får frem prestasjonene dine på en oversiktlig måte.

Du bør også starte punktene med såkalte handlingsverb som “økte”, “opprettholdt” og “planla”. På denne måten fører du leseren rett til poenget, samtidig som du viser at du er en person som tar handling i egne hender.


#2 – Presenter informasjonen i en omvendt kronologisk rekkefølge. 

En CV får i første omgang noen få sekunders oppmerksomhet, og i løpet av disse sekundene ønsker du å fange oppmerksomheten og vekke interessen til arbeidsgiveren. Ved å starte med de nyligste erfaringene dine vil du tydelig vise en karriereutvikling, samtidig som økende ansvar og spesialisering kommer tydelig frem. Strukturen er i tillegg svært anerkjent og har vært normal praksis i mange år, noe som i seg selv er et argument godt nok.  

Et eksempel på en seksjon i en godt strukturert CV:

#3Skreddersy CV-en til den aktuelle stillingen

Ulike jobber krever ulik kompetanse. Dette gjør det nødvendig for deg å skreddersy CV-en din til hver stilling du søker på. Mens eventuelle kurs og verv kan være avgjørende for én stilling, kan det være totalt irrelevant for andre bransjer. Dine kunstneriske ferdigheter vektlegges sannsynligvis lite som regnskapsfører. På samme måte vil en stilling som analytiker kreve annen kompetanse enn en salgsmedarbeider.#4 – Hold deg til én side. 

Arbeidsgivere er ofte travle mennesker som får inn en hel del søknader på hver stilling. En lang CV kan potensielt skremme vekk arbeidsgiveren, da de må komme seg gjennom et utall andre søkere i løp av en hektisk hverdag. 

En lang CV betyr ofte også at det er unødvendig svada med. Dette skildrer i verste fall en mangel på evne til å kommunisere effektivt, noe som er langt fra et ideelt inntrykk. Dette fører oss imidlertid til vårt neste tips. 


#5 – Unngå irrelevant informasjon. 

Etter hvert som man tilegner seg ny kompetanse, blir gamle erfaringer mindre betydningsfulle. Eksempelvis vil din tidligere videregående skole bety lite som en utdannet masterstudent. Sommerjobber fra ungdomstiden har også ofte lite relevans. 

Ettersom CV-en burde være kort og konsis, må man ofte selektivt velge hva som skal inkluderes. Reflekter over hvilke ferdigheter, stillinger og initiativer som er av betydning den dag i dag, og inkluder først og fremst dette.


#6 –Kvantifiser alt. Å tallfeste dine resultater er enormt viktig. Mange arbeidssøkere sier mye på CV-en uten å egentlig få frem noen faktiske resultater. Unngå utsagn som dette:

“•Jobbet med diverse prosjekter innen kostnadsanalyse og strategisk analyse.”

Konkretiser heller dine resultater slik:

“•Produserte kostnadsanalyse for [Selskap A] som reduserte kostnadene med (x)mNOK/ z%.”

Ved å kvantifisere dine eksakte resultater vil du tiltrekke oppmerksomheten til arbeidsgiver ved at du faktisk har ferdighetene som skal til, og dermed skille deg ut fra mengden.


#7Fremhev ulike verv og initiativer.

Om du søker til krevende stillinger, vil ofte ikke karakterene være nok. Ved å belyse relevante verv og initiativer viser du at du har drivkraft og går det lille steget ekstra. Motiverte og selvstyrte personligheter er essensielt i enkelte yrker, og initiativtaking er dermed viktig å fremheve. 

I tillegg er dette en svært effektiv måte å vise at du besitter mer enn akademiske ferdigheter. Mens teoretisk kompetanse og karaktersnitt selvsagt har sin plass, verdsettes praktisk erfaring sterkt hos arbeidsgivere. I et hav med søkere er dette en gylden mulighet til å skille seg ut. コメント


bottom of page