top of page

Rapport: Lakseskattens utfordringer

Oppdatert: 9. nov. 2022

NHHS Consulting (NC) og Junior Consulting (JrC) har blitt engasjert av åtte regionale sparebanker og ti regionale næringsforeninger og næringsallianser for å gjøre en utredning av hvilken betydning innføring av en grunnrenteskatt i havbruk vil ha på norske investeringer. Rapporten tar for seg skattens utforming, dens påvirkning på kapitaltilgangen til bedriftene og ringvirkningene dette har på Kyst-Norge.Rapporten baserer seg på innsamlet data fra spørreundersøkelser og dybdeintervjuer, samt analyser av tilgjengelig data fra offentlige kilder.


Ansvarlige konsulenter: Axel Fagerbakke (prosjektleder), Oliver Kvaløy Tiller, Filip Gjerme og Sivert Lillefosse.


Lakseskattens utfordringer - Mulige effekter av grunnrenteskatt på havbruk
.pdf
Last ned PDF • 4.38MB

 

Presseoppslag:

Comments


bottom of page