top of page

Rapport: Formuesskattens betydning for utflytting

Oppdatert: 4. mai 2021

NHHS Consulting (NC) har fått i oppdrag å utrede en rapport som tar for seg utflyttingstematikken relatert til den norske formuesbeskatningen. Bestillere av rapporten er Bergen Næringsråd, Kongsberg Næringsforum, Oslo Chamber of Commerce, og henholdsvis Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Stavanger-regionen, Tromsøregionen, og Trondheimsregionen. Hoveddelen av rapporten omhandler en kartlegging av formuesskattens betydning for valget om utflytting for formuende nordmenn, og risikoen for slik flytting ved både dagens formuesskatt og dersom den økes. Videre fokuserer rapporten på eventuelle konsekvenser utflyttingen kan påføre Norge, bl.a med hensyn til investeringer og kapitaltilgangen i Norge. Ansvarlige konsulenter: Marcel Egbele (prosjektleder), Oliver Kvaløy Tiller, Axel Fagerbakke, Alexander Lindgaard Føll, og Peter Dimmen Sekkesæter.


Formuesskattens betydning for utflytting
.
Last ned • 950KBCommentaires


bottom of page