top of page

Norges Bank Case- NMForrige uke ble Norges Bank Case-NM gjennomført. NHHS Consulting stilte med et lag bestående av Peter Vik, Robin Marstrøm, Erling Løberg og Martin Frankendal. Delfinalene ble avholdt i vår, men på grunn av koronaviruset ble finalen utsatt og holdt digitalt.


Norges Bank case-NM er en landsomfattende casekonkurranse for studenter i økonomi og finans på bachelor- og masternivå. Konkurransen handler om rentesetting og tema i år var finansiell stabilitet.


Finalen bestod av to deler. Først skulle lagene forberede et råd til Norges Bank om hvordan styringsrenten burde settes. Dette ble basert på data levert av Norges Bank dagen før. Etter å ha sett Øystein Olsen gjennomgå bankens begrunnelse for å holde styringsrenten på 0% fikk lagene 2 timer på å forberede del to.


Del 2 var en diskusjon om finansiell ustabilitet. Vi skulle diskutere hvordan høye boligpriser påvirker finansiell stabilitet i tillegg til pengepolitiske virkemidler, deres muligheter og begrensinger. Det var spennende å forberede seg på et tema på kort tid. Laget fikk utnyttet god arbeidsfordeling og team-arbeid.


Vår løsning diskuterte hvordan lave renter, endringer i motsykliske kapitalbuffere og boliglånsforskriften påvirker boligprisen og gjeldsbelastningen til husholdningene. Videre prøvde vi forklare hvordan styringsrenten og makroøkonomiske virkemidler påvirker det finansielle systemet og igjen realøkonomien.


Dagen ble avsluttet med at alle fikk tid til å stille noen spørsmål til Øystein Olsen. Det var veldig spennende å delta. Vi hadde det veldig gøy og det var en kul utfordring. Det var spesielt interessant å høre og lese en banks tanker om hvorfor man holdt renten lavt etter at vi hadde diskutert dette dagen før. Da kunne vi se hva som var forskjellene og likhetene mellom hva vi hadde tenkt og hvilke økonomiske forhold banken hadde lagt vekt på.

Comentarios


bottom of page