top of page

NHHS Consulting og startups

Oppdatert: 22. okt. 2019

Forfatter: Erling Løberg

De siste årene har det vært en eksplosjon av nyetablerte bedrifter i Norge. I 2017 nådde vi en midlertidig topp med over 62 000 nyetablerte bedrifter, dette er en økning på 77% fra år 2000. Samtidig viser en undersøkelse gjort i 2012 at bare 30% av foretakene som blir startet opp overlever sine fem første år. Sergiu Maznic, direktør for inkubatoren Startup Grind Oslo, mener norske startups: «.. mangler struktur, salg- og forretningskompetanse». I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva NHHS Consulting kan hjelpe en Startup med.


Nyetablerte bedrifter eller Startups kommer i alle farger og fasonger. Investopedia definerer startups som et selskap i sitt første stadium og som forsøker å dekke et behov i sitt marked. Majoriteten av nyetablerte bedrifter er innenfor tjenesteyrker, bygg- og anleggsbransjen og varehandel. Det er likevel ikke denne typen nyetablerte bedrifter man vanligvis forbinder med Startups. Startups forbindes gjerne med innovative selskaper som produserer et nytt produkt eller tjeneste


Det har i Norge vekst frem en rekke startup miljøer. Med inkubatorer som Mesh i Oslo, VIS Nyskapingsparken i Bergen og DIGS i Trondheim har investorer og offentlige instanser bidratt til å legge til rette for startup miljøer. Kahoot! og Douchebag er to vellykede selskaper som begge startet sine virksomheter på slike inkubatorer. For å nå gjennom dette nåløyet er det ikke nok med en genial idé, det handler vel så mye om utførelsen og de strategiske valgene man tar underveis, skal vi tro Sergiu fra Startup Grind.


Erling Løberg i NHHS Consulting har selv jobbet på inkubatoren DIGS i Trondheim. Han kan bekrefte at flere startups kan gå i en felle her: «I svært mange startups, kanskje spesielt innenfor software utvikling, ser man en stor overvekt av ressursene gå til utviklingsdelen. Dette er selvsagt naturlig da startups er i en kontinuerlig utviklingsfase. Det vil likevel være helt kritisk at arbeidet som gjøres i utviklingsavdelingen faktisk leder selskapet fremover på best mulig måte. Slik at de sårt tiltrengte ressursene brukes på de rette områdene». 

Det er i de fleste tech startups en konstant uro for å skulle gå tom for kapital. Ekstern hjelp fra konsulenter vil derfor være en utgift svært få kan ofre. Alternativet blir da ofte å gi opp eierandeler til venture capital selskaper som kan bidra med forretningsutvikling. NHHS Consulting ønsker å være et alternativ for startups med behov for rådføring og oppdrag innenfor strategi, markedsføring og analyser. 


NHHS Consulting består av 33 motiverte studenter med variert arbeidserfaring, og kan bistå startups som et rimeligere alternativ til etablerte konsulenthus. Vi er åpen for henvendelser innenfor alle ulike segmenter, og garanterer et konkurransedyktig resultat. 

Comments


bottom of page