top of page

NHHS Consulting i ny drakt!


NHHS Consulting har gjennomgått flere strukturelle endringer de siste årene, og har gjennom hardt arbeid opplevd eksponentiell vekst i selskapets aktivitet. Selskapet har beveget seg fra å være en studentgruppe til å bli et profesjonelt selskap, til glede for nye og gamle klienter, samarbeidspartnere og de ansatte.

“NC beveger seg i en spennende retning med vekst, internasjonalisering, og tydeligere spesialisering. For oss er det alltid rom til å strekke oss lenger for våre kunder, partnere, og nå også over landegrenser. Dette året har markert stor fremgang for selskapet. Fortsetter vi i samme retning ser fremtiden lys ut!"

-Karl Håkon Rødland, Daglig Leder

De siste årene har selskapet beveget seg fra å være en studentgruppe til å bli en mer profesjonell og systematisert organisasjon. Ny organisasjonsstruktur har ledet til økt antall prosjekter og bedre kommunikasjon. Selskapet er nå organisert med en markedsavdeling og en prosjektgruppe, hvor prosjektgruppen er blitt delt opp i ulike spesialiserte tjenester: strategi og markedsføring, markedsanalyser, finansielle tjenester og Kurs & Workshops. 

Konsulentene har gjennom intern og ekstern kursing gått fra å være “all-rounders” til å bli spesialister. Det legges også mer vekt på spesifikk kunnskap i ansettelsesprosessen for å på denne måten sikre en sterk og diversifisert gruppe med ulike erfaringer og ferdigheter.


Organisasjonskart over selskapet

Finne sin nisje

NC har i løpet av de siste årene spisset strategien til å fokusere på start-ups og små- og mellomstore bedrifter. Dette har vært en av de viktigste suksessfaktorene til selskapet. Slike bedrifter har ofte ikke råd til den samme profesjonelle veiledning fra andre konsulentselskap, og det er her NC har funnet sin nisje. Selskapet tilbyr finansielle analyser, markedsundersøkelser, markedsføring og rådgivning til en overkommelig pris, hvor kunden vil motta kvalitets rådgiving fra toppstudenter som de ellers måtte ha betalt trippelt for å få. Når konsulentene i tillegg er studenter, kan kunden alltid forvente mer, ettersom resultatene legger grunnlaget for studentens videre profesjonelle utvikling. 

For å komme i kontakt med start-ups har NC etablert et samarbeid med VIS – et selskap som støtter start-ups og andre bedrifter med innovative idéer. VIS tilbyr veiledning, nettverk og andre tjenester til sine klienter. Gjennom vårt samarbeid med VIS har vi muligheten til å nå ut til enda flere bedrifter enn tidligere, noe som gjør våre tjenester mer tilgjengelig for potensielle kunder. 

Hvordan jobber selskapet 

Arbeidet foregår alltid i “teams” bestående av to seniorkonsulenter og en juniorkonsulent. Alle prosjekter er skreddersydd for kunden og hovedfokuset er alltid å levere mer enn det kunden forventer.

Etter hvert som selskapet har vokst, merkes det at flere kunder nå er de første til å ta kontakt. Prosjektene har blitt mer og mer interessante og lærerike, noe som igjen fører til at de ansatte blir utfordret på nye og spennende måter. Noen eksempler på nylige prosjekter inkluderer KPI analyser, finansielle analyser og markedsundersøkelser både i Norge og i andre skandinaviske land. 

Nytt er også at det i mye større grad er fokus på å opprettholde og ivareta kontakten med tidligere kunder for å oppnå nye potensielle prosjekter. Her er det et stort marked som NC ikke har benyttet seg av tidligere. Salgsmøter med kunder blir nå ledet av salgskonsulenter som alltid er ledsaget av en konsulent med spisskompetanse innenfor prosjektets fagområde. Dette gjør at NC stiller sterkere og mer kvalifisert i møte med kunden. 

Selskapet har også hatt et økt fokus på markedsrettet aktiviteter med formål om å øke synligheten, både mot næringslivet og studenter ved Norges Handelshøyskole. Videre har det vært et kontinuerlig arbeid internt med utvikling av en mer brukervennlig og profesjonell nettside. Dette har sikret et mer minimalistisk preg og budskapet til selskapet kommer tydeligere frem. Utviklingen i markedsføringsaktiviteter har gitt resultater, og kunder tar i økende grad direkte kontakt via selskapet sine plattformer.

Et rekordhalvår for selskapet 

De strukturelle endringene selskapet har stått ovenfor siden 2019, samt fokus på en tydeligere forretningsstrategi har vist seg å gi resultater. Per vårsemesteret i 2020 har selskapet mer enn doblet omsetningen og antall prosjekter. Prosjektene er i tillegg mer omfattende og tilpasset selskapet sine tjenesteområder. Dette bidrar til både mer ansvar og læring for de ansatte. 

“Det er veldig motiverende og gøy å se at arbeidet har gitt resultater og prosjektballen har begynt å rulle. Vi har også flere pågående prosjekter denne høsten, i tillegg til noen sikrede prosjekter for nyåret”

– Einar Ørn Michel, Prosjektansvarlig 


Antall prosjekter per vårsemester 2015-2020

Omsetning per vårsemester 2015-2020

Veien videre

Som en del av selskapets kontinuerlige ekspansjon som også inkluderer en målsetning om bedre fotfeste utenfor Norges landegrenser, har fokuset på økt internasjonalisering innad i selskapet vært høyt prioritert. Satsingen på internasjonalisering innebærer at det for første gang er tatt inn internasjonale studenter i NC samtidig som porteføljen utvides ved å aktivt oppsøke oppdrag også internasjonalt. Disse grepene tas på bakgrunn av at selskapet virkelig ser nytten og potensialet ved økt internasjonalisering og aktivt engasjere internasjonale studenter i NC. 

Videre ligger det fulle fokuset for veien videre på kompetanseheving blant ansatte og økt aktivitet og eksponering, for å sørge for at enda flere startups og SMBs kan dra nytte av selskapets unike verdiforslag; kvalitet alle kan ha råd til.Comments


bottom of page