NHHS Consulting i ny drakt!


NHHS Consulting har gjennomgått flere strukturelle endringer de siste årene, og har gjennom hardt arbeid opplevd eksponentiell vekst i selskapets aktivitet. Selskapet har beveget seg fra å være en studentgruppe til å bli et profesjonelt selskap, til glede for nye og gamle klienter, samarbeidspartnere og de ansatte.

“NC beveger seg i en spennende retning med vekst, internasjonalisering, og tydeligere spesialisering. For oss er det alltid rom til å strekke oss lenger for våre kunder, partnere, og nå også over landegrenser. Dette året har markert stor fremgang for selskapet. Fortsetter vi i samme retning ser fremtiden lys ut!"

-Karl Håkon Rødland, Daglig Leder

De siste årene har selskapet beveget seg fra å være en studentgruppe til å bli en mer profesjonell og systematisert organisasjon. Ny organisasjonsstruktur har ledet til økt antall prosjekter og bedre kommunikasjon. Selskapet er nå organisert med en markedsavdeling og en prosjektgruppe, hvor prosjektgruppen er blitt delt opp i ulike spesialiserte tjenester: strategi og markedsføring, markedsanalyser, finansielle tjenester og Kurs & Workshops. 

Konsulentene har gjennom intern og ekstern kursing gått fra å være “all-rounders” til å bli spesialister. Det legges også mer vekt på spesifikk kunnskap i ansettelsesprosessen for å på denne måten sikre en sterk og diversifisert gruppe med ulike erfaringer og ferdigheter.


Organisasjonskart over selskapet

Finne sin nisje

NC har i løpet av de siste årene spisset strategien til å fokusere på start-ups og små- og mellomstore bedrifter. Dette har vært en av de viktigste suksessfaktorene til selskapet. Slike bedrifter har ofte ikke råd til den samme profesjonelle veiledning fra andre konsulentselskap, og det er her NC har funnet sin nisje. Selskapet tilbyr finansielle analyser, markedsundersøkelser, markedsføring og rådgivning til en overkommelig pris, hvor kunden vil motta kvalitets rådgiving fra toppstudenter som de ellers måtte ha betalt trippelt for å få. Når konsulentene i tillegg er studenter, kan kunden alltid forvente mer, ettersom resultatene legger grunnlaget for studentens videre profesjonelle utvikling. 

For å komme i kontakt med start-ups har NC etablert et samarbeid med VIS – et selskap som støtter start-ups og andre bedrifter med innovative idéer. VIS tilbyr veiledning, nettverk og andre tjenester til sine klienter. Gjennom vårt samarbeid med VIS har vi muligheten til å nå ut til enda flere bedrifter enn tidligere, noe som gjør våre tjenester mer tilgjengelig for potensielle kunder. 

Hvordan jobber selskapet 

Arbeidet foregår alltid i “teams” bestående av to seniorkonsulenter og en juniorkonsulent. Alle prosjekter er skreddersydd for kunden og hovedfokuset er alltid å levere mer enn det kunden forventer.

Etter hvert som selskapet har vokst, merkes det at flere kunder nå er de første til å ta kontakt. Prosjektene har blitt mer og mer interessante og lærerike, noe som igjen fører til at de ansatte blir utfordret på nye og spennende måter. Noen eksempler på nylige prosjekter inkluderer KPI analyser, finansielle analyser og markedsundersøkelser både i Norge og i andre skandinaviske land. 

Nytt er også at det i mye større grad er fokus på å opprettholde og ivareta kontakten med tidligere kunder for å oppnå nye potensielle prosjekter. Her er det et stort marked som NC ikke har benyttet seg av tidligere. Salgsmøter med kunder blir nå ledet av salgskonsulenter som alltid er ledsaget av en konsulent med spisskompetanse innenfor prosjektets fagområde. Dette gjør at NC stiller sterkere og mer kvalifisert i møte med kunden. 

Selskapet