top of page

Kursdag med PA Consulting

Forfatter: Silje Myren JohansenVårt første besøk på Wintertour 2020 gikk til PA Consulting. Selskapet har etablert seg som Norges nest største konsulentfirma i Norge, og er samtidig ledende på konsulenttjenester internasjonalt. Intensjonen med besøket var å få et innblikk i hvordan PA jobber med sine kunder, og ikke minst få innspill til hvordan å bli en bedre konsulent gjennom relevante kurs.


Dagen startet med en innledning fra lederen for PA Norge, Monica Ødegaard. Hun ga oss ett innblikk i hva PA er og hva de gjør, og hvordan de jobber ut mot kundene sine. Hun la spesielt fokus på at PA er en arbeidsplass med dyktige konsulenter, men at de ansatte også er genuint bra folk som ønsker å skape et godt arbeidsmiljø.

Videre fikk vi en rekke foredrag fra tidligere NHH-studenter, hvorav flere har vært ansatt hos NHHS Consulting. De kunne fortelle om hvordan en arbeidshverdag i PA ser ut, og hvilke prosjekter de har jobbet med siden de gikk ut av NHH. Det var liten tvil om at kompetansen og erfaringen de har med seg fra NHH har vært betydningsfull i både søkeprosessen til PA, men også i forbindelse med prosjekter de jobber på.


Senere på dagen fikk vi opplæring i Agile. Dette var for å styrke vårt faglige utgangspunkt, samt se hvordan PA jobber med Agile ut mot sine kunder. Agile betyr først og fremst evnen til å respondere raskt på endringer og det å takle usikkerhet i markedet. I næringslivet i dag, hvor omfattende endringene skjer raskt, er evnen til å jobbe agilt avgjørende for å lykkes. For oss var dette derfor et viktig læringsmoment vi kommer til å benytte oss av mye fremover.


Avslutningsvis fikk vi presentert ett M&A case, laget av PA, hvor vi gruppevis fikk i oppgave å diskutere og presentere vår løsning foran resten av gruppen samt noen ansatte. Casen gikk ut på å avgjøre om et selskap burde kjøpe opp en bedrift eller ikke. For å ta en beslutning var vi avhengige av å undersøke potensielle vekstruter, samt fallgruver. Alt i alt var det en meget læringsfull seanse hvor alle fikk utfordret både den faglige og strukturelle kompetansen.
Takk til PA Consulting for en innholdsrik og spennende dag!

Comments


bottom of page