top of page

Kursdag hos Knowit Insight

Skrevet av: Erling Løberg

Vårt siste besøk på årets WinterTour gikk til konsulenthuset Knowit. Det var flere i gruppen som hadde lite kjennskap til selskapet fra før så mange som var svært spente på dagen hos Knowit. Det kunne virke som at flere var av oppfatningen om at Knowit først og fremst består av IT-konsulenter, så hva skal en gjeng NHH-ere gjøre her?


Denne holdningen skulle Christian Hartmann, daglig leder i Knowit Insight Norge, raskt legge på is. Knowit startet i 1990 som et konsulenthus innen IT i Sverige. Siden den gang har de opplevd en sterk vekst og fått kontorer i alle de nordiske landene, samt et kontor i Tyskland. Knowit opererer med en tredelt struktur der strategi (Knowit insight), kreativitet (Knowit experience) og teknologi (Knowit solutions) utgjør de ulike avdelingene. Når Knowit skal jobbe på prosjekter står de selv fritt til å bruke de ressursene de trenger fra de ulike avdelingene. På den måten kan Knowit levere totale løsninger og implementere de selv.

Etter presentasjonen fra Hartmann var det konsulentene i Knowit Insight sin tur til å presentere. De presenterte ulike prosjekter de hadde gjort det siste året. Dette var alt fra å lage bedre løsninger for en veldedig organisasjon til å forenkle logistikken til Circle K. Man kan trygt si at Knowit konsulterer et vidt spenn av bransjer, og at de får tillit fra noen av landets største organisasjoner.


Etter en kort lunsj og omvisning i lokalene til Knowit, hvor alle de tre avdelingene til Knowit var representert, hadde vi workshop i Google Design Sprint. Rammeverket for øvelsen var at forslag til forbedringer, løsninger og utfordringer skulle skrives på post it-lapper og deretter selekteres. Det skulle være liten grad av kommunikasjon, forslagene skulle derimot stemmes på slik at de ikke ble påvirket av enkelte gruppemedlemmer med stor påvirkningskraft. Oppgaven skapte stort engasjement da vi brukte NHHS Consulting som eksempel, og vi kom til slutt frem til 3-4 konkrete løsninger på hver gruppe. En svært effektiv metode, som bidro til nyttige løsninger NHHS Cosnutling har jobbet videre med.Dagen ble avsluttet med taco, øl og mingling med konsulentene. En topp dag med et svært spennende selskap, avsluttet vi tiden i Oslo på en perfekt måte!

Comments


bottom of page