Hva er de vanligste årsakene til at en Startup mislykkes, og hvordan kan vi bistå din bedrift?


Forrige måned fikk vi i NHHS Consulting muligheten til å presentere oss for Start-Up miljøet hos VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) i Bergen, som vi nylig har inngått et spennende samarbeid med. Dette var en god mulighet for NC til å bygge nettverk, bli kjent med et unikt gründer-miljø og få en større forståelse for hvordan vi kan bistå Startups.

VIS fungerer som et møtepunkt for Startups og har som formål å bidra til og løse

samfunnsutfordringer effektivt gjennom at forskning og ideer raskt kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som videreutvikles i samarbeid med VIS. De bistår blant annet med kontorplass, nettverksbygging og rådgivning innenfor forretningsutvikling, innovasjon og finansiering. VIS fungerer på denne måten som et samlingspunkt for startups, som igjen sikrer gode og effektive synergieffekter for selskapene.


I forbindelse med besøket hos VIS etablerte vi en intern plattform for å kartlegge hvordan vi kunne møte gründer miljøet hos Vestlandets Innovasjonsselskap, med dybde og bredde innenfor relevante fagområder. NHHS Consulting innehar spisskompetanse innenfor økonomi, men har også konsulenter med kompetanse innenfor jus, digitalisering, kommunikasjon og ingeniørfag. Det å sammenfatte vår

spisskompetanse kombinert med et løsningsorientert fokus for Startup- bedrifter, var viktig i forberedelsene. Vi fikk stå på egen stand og ble godt kjent med de ulike bedriftene, samt hvilke områder de kunne trenge hjelp innenfor. Senere på dagen fikk vi også muligheten til å holde en presentasjon. Fokuset var hvilke områder vi kan bistå Startups for at de skal unngå typiske fallgruver. Sentralt sto utarbeidelse av solide og faglig sterke markedsundersøkelser, som kan gi strategiske beslutninger.


Startups har en høy rate for å mislykkes og noen av de vanligste årsakene for at nyetablerte bedrifter feiler er:


· å ikke møte markedsbehovet

· å gå tom for penger

· mangel på forretningsforståelse i teamet og dårlig ledelse

· blir utkonkurrert

Kilde: https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/

Fellesfaktor for disse punktene er at riktig type forarbeid kan minske risikoen for å gå i disse fellene.  En solid markedsundersøkelse gjør deg som Startup sikker på at det dere leverer faktisk er etterspurt og at dere har siktet dere inn på et hensiktsmessig segment. I tillegg til å ha kartlagt samtlige potensielle segmenter. En forretningsplan må være godt utarbeidet, der en blant annet vurderer muligheter og problemer med markedet, samt styrke