top of page

Hva er de vanligste årsakene til at en Startup mislykkes, og hvordan kan vi bistå din bedrift?


Forrige måned fikk vi i NHHS Consulting muligheten til å presentere oss for Start-Up miljøet hos VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) i Bergen, som vi nylig har inngått et spennende samarbeid med. Dette var en god mulighet for NC til å bygge nettverk, bli kjent med et unikt gründer-miljø og få en større forståelse for hvordan vi kan bistå Startups.

VIS fungerer som et møtepunkt for Startups og har som formål å bidra til og løse

samfunnsutfordringer effektivt gjennom at forskning og ideer raskt kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som videreutvikles i samarbeid med VIS. De bistår blant annet med kontorplass, nettverksbygging og rådgivning innenfor forretningsutvikling, innovasjon og finansiering. VIS fungerer på denne måten som et samlingspunkt for startups, som igjen sikrer gode og effektive synergieffekter for selskapene.


I forbindelse med besøket hos VIS etablerte vi en intern plattform for å kartlegge hvordan vi kunne møte gründer miljøet hos Vestlandets Innovasjonsselskap, med dybde og bredde innenfor relevante fagområder. NHHS Consulting innehar spisskompetanse innenfor økonomi, men har også konsulenter med kompetanse innenfor jus, digitalisering, kommunikasjon og ingeniørfag. Det å sammenfatte vår

spisskompetanse kombinert med et løsningsorientert fokus for Startup- bedrifter, var viktig i forberedelsene. Vi fikk stå på egen stand og ble godt kjent med de ulike bedriftene, samt hvilke områder de kunne trenge hjelp innenfor. Senere på dagen fikk vi også muligheten til å holde en presentasjon. Fokuset var hvilke områder vi kan bistå Startups for at de skal unngå typiske fallgruver. Sentralt sto utarbeidelse av solide og faglig sterke markedsundersøkelser, som kan gi strategiske beslutninger.


Startups har en høy rate for å mislykkes og noen av de vanligste årsakene for at nyetablerte bedrifter feiler er:


· å ikke møte markedsbehovet

· å gå tom for penger

· mangel på forretningsforståelse i teamet og dårlig ledelse

· blir utkonkurrert

Kilde: https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/

Fellesfaktor for disse punktene er at riktig type forarbeid kan minske risikoen for å gå i disse fellene.  En solid markedsundersøkelse gjør deg som Startup sikker på at det dere leverer faktisk er etterspurt og at dere har siktet dere inn på et hensiktsmessig segment. I tillegg til å ha kartlagt samtlige potensielle segmenter. En forretningsplan må være godt utarbeidet, der en blant annet vurderer muligheter og problemer med markedet, samt styrker og svakheter ved den gründerideen man har i det aktuelle markedet. En slik oversikt vil videre minske sannsynligheten for å bli utkonkurrert, da man unngår store feilsteg i startfasen som er tidskrevende og kostbare. Feilstegene kan noen ganger være så kostbare at selv om du har en utrolig god idé, er det ikke nødvendigvis sikkert at du har tilgjengelig kapital til å lansere på nytt. Du risikerer da å gå konkurs. Derfor er nettopp utarbeidelse av solide markedsundersøkelser det området vårt samarbeid med VIS har spesielt fokus på. Vi mener dette er et viktig satningsområde for at din Startup skal lykkes.

Hvorfor akkurat NHHS Consulting?

Vi i NHHS Consulting spesialiserer oss på SMB´s og Startups, og består av en gjeng dyktige studenter som studerer ved landets fremste økonomiskole. Selskapet kvalitetssikrer også kompetanse og kursing gjennom samarbeid med noen av de fremste konsulentselskapene i Norge. Vi har bygd opp en solid portefølje med prosjekter for flere Startups, i tillegg til å være underleverandør av prosjekter ledet av konsulentindustriens top-hus. Vi jobber i prosjektbaserte team som skreddersys for hvert enkelt oppdrag. Dette garanterer at oppdragsgiver får tilgang til de av våre medarbeidere som innehar mest kompetanse på det aktuelle området. NHHS Consulting har bred kompetanse innenfor utarbeidelse av markedsundersøkelser, finansielle tjenester som Excel-modellering, KPI-analyser og rapportering, samt holder workshops. Utarbeidelse av søknader som er spesielt relevant for Startups er vi også behjelpelige med. Vi leverer skreddersydde tjenester for din bedrift til konkurransedyktige priser.


Hvis du ønsker hjelp med å videreutvikle din startup, eller din bedrift kunne tenkt seg slike konsulenttjenester, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat!


Comments


bottom of page