NHHS Consulting - Konsulentselskapet tilknyttet studentforeningen ved Norges Handelshøyskole (NHH), Norges fremste fag- og forskningsmiljø innen økonomi!

NHHS CONSULTING AS 

Helleveien 30 

5045 Bergen 

Orgnr.: 973198068

SALG OG KUNDEHENDVENDELSER 

SAMARBEID

qvartz logo.png

Få hjelp av Norges toppstudenter!

TJENESTER

ANALYSE

NHHS Consulting tilbyr nøkkelanalyser tilpasset kundens behov. Det er også mulig å bestille analyser fra våre konsulentrapporter enkeltvis. Våre leveranser er både rådata, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner.

ABC-analyser 

  • Identifisere kostnadsdrivere og aktiviteter i ulike avdelinger, gjennom aktiv deltagelse i produksjon.  

  • En oversikt over kostnader knyttet til hver enkelt avdeling/aktivitet.

 

Kundelønnsomhetssanalyser 

  • Vi kan gi dere en oversikt over hvilke kunder som skaper positive resultater på bunnlinjen.  

  • Trekke inn tidsdreven ABC for å få standardsatser knyttet til å betjene kunder. 

Verdistrømsanalyser 

  • Gjennom aktiv deltagelse i produksjon kan vi i tillegg tilby verdistrømsanalyser av produksjonslinjen. 

Undersøkelser

Vi tilbyr en rekke frittstående konsulenttjenester som markedsundersøkelser og annen datainnhenting. Ved å outsource deler av prosjektet til oss kan vi forsikre  kostnadseffektive resultater av høy kvalitet. 

Eksempler: 

  • Markedsundersøkelser

  • Innhenting av data

  • Konkurrentanalyse

STRATEGI

I en verden som konstant endrer seg er det viktig å holde seg oppdatert og konkurransedyktig. NHHS Consulting bistår med strategiutvikling for å identifisere og realisere virksomhetenes forbedringspotensial. Vi gjennomfører strategiutredninger basert på kundens materiale, egne undersøkelser og feltarbeid.

Eksempler: 

  • Analyse av interne og eksterne forhold

  • Strategiske valgmuligheter

KONTAKT OSS

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå din bedrift! 

 
LEDELSEN
Karl Håkon Rødland

Daglig leder

leder@nhhsconsulting.no

+47 959 04 052

Marcel Egbele

Økonomiansvarlig

oko@nhhsconsulting.no

+47 40 24 68 35

Stine Mogen Haugstad

Markedsansvarlig

marked@nhhsconsulting.no

+47 45 44 32 00

Einar Michel

Prosjektansvarlig

prosjekt@nhhsconsulting.no

+47 932 36 748

Victoria Elisabeth Ommundsen

Personalansvarlig

personal@nhhsconsulting.no

+47 970 35 949

NHHS Consulting består av 30 dyktige studentkonsulenter som studerer økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole.

I tillegg til å være blant de flinkeste og mest engasjerte studentene innenfor sin studieretning, har flere av studentkonsulentene våre erfaring fra internships og relevante deltidsjobber. 

Se alle ansatte