top of page

Markedsundersøkelse

Våren 2020 jobbet NHHS Consulting på et omfattende prosjekt for en oppstartsbedrift. Oppdraget vårt var å gjøre en markedsundersøkelse, samt gi våre egne anbefalinger for bedriftens strategiske valg. I prosjektet fikk vi benyttet pensum fra skolebenken, og samtidig trent oss på soft skills i møte med aktørene i bransjen vi analyserte. 

Vår klient hadde utviklet et innovativt produkt som kan være med på å disruptivt endre måten offshore supply jobber på. I de innledende møtene var det følgelig helt avgjørende at vi forstod produktet og dets potensiale. Videre prosess gikk ut på å innhente informasjon om

mulige kjøpere av produktet, intervjue kjøperne og til slutt analysere funnene våre og gi våre anbefalinger. 

1. Innhenting av informasjon 

For å kartlegge markedet benyttet vi søkemotorer og kom frem til en liste med et 30-talls selskaper som solgte produkter som dekker samme behov som vår klients produkt. Vi gjorde overslagsberegninger på markedet og kulle dermed rapportere funn underveis i prosjektet til vår klient før vi gikk videre med ytterligere analyser. 

2. Intervjuer

Etter at listen over mulige kjøpere av produktet var utarbeidet måtte vi intervjue kjøperne. Vi utarbeidet dermed et sett med spørsmål vi mente vi trengte svar på for å gi vår klient kritisk informasjon om markedet. I intervjuene opplevde vi at kjøperne var positive til produktet, og vi fikk dermed mye informasjon vi ikke var forberedt på å få. Dette ga oss igjen et meget godt utgangspunkt for analyse av markedet. 

3. Analyse

I analysen hadde vi en kvantitativ del og en kvalitativ del. Markedsstørrelse, antall potensielle kjøpere og fordeling av salgstall på ulike bransjer var sentral informasjon i den kvantitative delen. I den kvalitative delen sto vi mer fritt til å bruke teori fra skolen og utlede sammenhenger som igjen ble oppsummert i konkrete råd.  

Endelig leveranse bestod dermed av informasjon som klienten vår kan ta med seg inn i finansieringsmøter eksternt, men også konkrete råd om strategi som klienten kan bruke i internt arbeid. Klienten vår var svært fornøyd og tok i tiden etter prosjektets slutt kontakt med flere av kjøperne vi analyserte. 

Screenshot 2020-10-29 at 12.29.24 (2).pn

Meld på din bedrift og få en sjanse til å vinne et skreddersydd prosjekt for din bedrift!

bottom of page