top of page

Vi har fått syv nye dyktige konsulenter med på laget!

Vi startet året 2020 med en svært vellykket rekrutteringsprosess, og vi har nå syv nye dyktige studentkonsulenter med på laget! I denne rekrutteringsrunden stilte vi høye krav til

spisskompetanse innenfor spesifikke fagområder, og våre nyansatte vil definitivt bidra til å styrke NHHS Consulting.Bli bedre kjent med våre nyansatte!


Matilde Dale Mæland

Alder: 23

Stilling: Chief Technology Officer (CTO)


Hei! Jeg heter Matilde og kommer fra Bergen. Jeg er en 4.kull student med hovedprofil i Business Analytics. Før jeg startet masteren min på NHH tok jeg en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon på Høgskulen på Vestlandet med fordypning i logistikk. Jeg valgte å søke NHHS Consulting fordi jeg ønsker å knytte kompetansen jeg har fått gjennom utdanningen min opp mot utfordringer fra næringslivet. NHHS Consulting har også et bredt spekter av kompetanse som jeg ønsker å lære av og være med å videreutvikle. Gjennom mitt verv i NHHS Consulting ønsker jeg å få erfaring både faglig og som leder og team-medlem. Jeg vil bidra med kompetanse innenfor IT-relaterte områder, samt positivitet og engasjement for å drive og utvikle NHHS Consulting videre.


Jonas Junaid Khan

Alder: 22

Stilling: Seniorkonsulent forretningsjus


Jeg er Jonas, og jeg søkte NHHS Consulting fordi jeg ser på det som en fin mulighet til å se hvordan kunnskapen vi tilegner oss på studiet virkelig betyr noe i virkeligheten også. Videre var det også av betydning at virkelige klienter, og deres problemer, kan bryte med forutsetninger man tar i studiesammenheng, så det blir interessant å se hvordan dette løser seg i praksis. Min interesse ligger særlig i analytiske fag, men jeg har også en stor interesse for juridiske emner og vil bidra med kompetanse på dette området.

Jeg håper at erfaringen fra NHHS Consulting vil inkludere ansvar i prosjektsammenheng, og at jeg får mulighet til å bidra til utviklingen

av gruppen. NHHS Consulting virker som en gruppe med gode verdier,

og et sted der man får mulighet til å utvikle seg selv, samt å hjelpe andre.


Sindre Øvreås Grjotheim

Alder: 23

Stilling: Seniorkonsulent informasjonsteknologi


Jeg heter Sindre, går fjerde året på NHH, og tar for tiden en master med spesialisering innenfor Business Analytics og finans. Jeg søkte NHHS Consulting fordi jeg ser for meg en fremtidig karriere innenfor konsulentbransjen. Det jeg vil trekke frem som interessant med konsulentbransjen er at man alltid møter på nye utfordringer, og at man direkte vil kunne være med å løse disse for kundene.

Jeg tror NHHS Consulting vil gi mye, både på det faglige og sosiale. Som ansatte får vi vært med på kursing, både internt og eksternt, møte bedrifter, samt jobbe på prosjekter ut mot næringslivet. I år er det opprettet en ny gruppe som skal ha større fokus på hvordan å

utnytte tekniske verktøy og kompetanse fra Business Analytics.

Jeg har alltid hatt interesse for statistikk og analytiske verktøy, og jeg

ser frem til å bidra i denne gruppen ved å ta i bruk det vi lærer på

skolebenken i praksis.


Silje Myren Johansen

Alder: 21

Stilling: Juniorkonsulent


Hei, jeg heter Silje. Tidligere har jeg jobbet som politisk rådgiver, men går nå 1. kull ved NHH hvor jeg studerer på fulltid. Her trives jeg utrolig godt, og synes foreløpig ledelse og strategi er spesielt spennende. Jeg søkte NHHS Consulting fordi jeg anser slik erfaring som svært relevant for min arbeidskarriere, og ønsket å møte andre studenter med samme ambisjoner og interesser som meg selv. Jeg håper dette engasjementet vil gi meg ny kunnskap, et større nettverk og muligheten til å jobbe tett sammen med andre dyktige medstudenter.


Oliver Kvaløy Tiller

Alder: 20

Stilling: Juniorkonsulent


Mitt navn er Oliver, og jeg går 1.kull på NHH. Jeg søkte NHHS Consulting fordi konsulentyrket er noe jeg brenner for, og godt kunne tenkt meg å jobbe med etter fullført utdanning. Jeg er nå en av de ferskeste i gruppen, med mindre erfaring, men med stort pågangsmot. Innenfor konsulentyrket kunne jeg tenkt meg å jobbe med det tekniske. IT, automasjon og IoT er alle ting som interesserer meg. Jeg tror min siviløkonomutdannelse kontra sivilingeniør, vil gjøre at jeg kan tilby et finansielt perspektiv på innføring av slike systemer. Etter noen år som konsulent kunne jeg tenke meg å enten jobbe som gründer eller bli engleinvestor.

I den sammenheng vurderer jeg å ta en master på NTNUs entreprenørskole.

Vi får se hva som frister mest etter fullført bachelor. Det er heldigvis lenge til!


Robin Marstrøm

Alder: 24

Stilling: Juniorkonsulent


Hei, mitt navn er Robin og jeg begynte på førsteåret mitt på NHH i høst, etter å ha studert byggingeniør tidligere i Stavanger. I Stavanger drev jeg mye med casearbeid og forretningsutvikling gjennom verv og konkurranser. Fagene som interesserer meg mest på NHH er de matematiske fagene og samfunnsøkonomi.

Jeg søkte NHHS Consulting for å få testet teori i praksis gjennom faktiske oppdrag fra næringslivet, samtidig som jeg får utfordret meg selv. NHHS Consulting er dessuten en god plattform for å bygge solide nettverk som en kan bruke senere.


Mattias Bødtker Nordahl

Alder: 22

Stilling: Sales closer


Mitt navn er Mattias, og jeg kommer fra Bergen. Jeg søkte NHHS Consulting fordi det er en arena som gir meg relevant erfaring opp mot en bransje jeg har lyst å arbeide i senere. Jeg har lyst til å være en bidragsyter som gjør mitt ypperste for å hjelpe NHHS Consulting sine kunder til å nå nye høyder. Tidligere har jeg arbeidet innenfor IT-sektoren med fokus på å effektivisere og automatisere manuelle prosesser til bedrifter på tvers av alle bransjer. Mine forventninger til NHHS Consulting er at det er en arbeidsplass som utfordrer, støtter og tør å ta steget utenfor komfortsonen. Mitt inntrykk er at NHHS Consulting sine konsulenter er kompetente, med kunnskap innenfor

forskjellige fagområder. Så en arena der denne kompetansen deles

internt er er veldig positivt og betydningsfullt for meg. Faglig interesserer

jeg meg for matematikk, analyse og samfunnsøkonomi.

Comments


bottom of page