Vi har fått syv nye dyktige konsulenter med på laget!

Vi startet året 2020 med en svært vellykket rekrutteringsprosess, og vi har nå syv nye dyktige studentkonsulenter med på laget! I denne rekrutteringsrunden stilte vi høye krav til

spisskompetanse innenfor spesifikke fagområder, og våre nyansatte vil definitivt bidra til å styrke NHHS Consulting.Bli bedre kjent med våre nyansatte!


Matilde Dale Mæland

Alder: 23

Stilling: Chief Technology Officer (CTO)


Hei! Jeg heter Matilde og kommer fra Bergen. Jeg er en 4.kull student med hovedprofil i Business Analytics. Før jeg startet masteren min på NHH tok jeg en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon på Høgskulen på Vestlandet med fordypning i logistikk. Jeg valgte å søke NHHS Consulting fordi jeg ønsker å knytte kompetansen jeg har fått gjennom utdanningen min opp mot utfordringer fra næringslivet. NHHS Consulting har også et bredt spekter av kompetanse som jeg ønsker å lære av og være med å videreutvikle. Gjennom mitt verv i NHHS Consulting ønsker jeg å få erfaring både faglig og som leder og team-medlem. Jeg vil bidra med kompetanse innenfor IT-relaterte områder, samt positivitet og engasjement for å drive og utvikle NHHS Consulting videre.


Jonas Junaid Khan

Alder: 22

Stilling: Seniorkonsulent forretningsjus


Jeg er Jonas, og jeg søkte NHHS Consulting fordi jeg ser på det som en fin mulighet til å se hvordan kunnskapen vi tilegner oss på studiet virkelig betyr noe i virkeligheten også. Videre var det også av betydning at virkelige klienter, og deres problemer, kan bryte med forutsetninger man tar i studiesammenheng, så det blir interessant å se hvordan dette løser seg i praksis. Min interesse ligger særlig i analytiske fag, men jeg har også en stor interesse for juridiske emner og vil bidra med kompetanse på dette området.

Jeg håper at erfaringen fra NHHS Consulting vil inkludere ansvar i prosjektsammenheng, og at jeg får mulighet til å bidra til utviklingen

av gruppen. NHHS Consulting virker som en gruppe med gode verdier,

og et sted der man får mulighet til å utvikle seg selv, samt å hjelpe andre.


Sindre Øvreås Grjotheim