Sommeren til noen av våre studentkonsulenter!

Oppdatert: 18. mars 2021


Denne sommeren har flere av NC sine konsulenter jobbet på spennende prosjekter hos ulike selskap, og vi får her et lite innblikk i hva noen av konsulentene har fått bryne seg på denne sommeren. Joachim har blant annet hatt internship i Equinor, Martin i Renteradar, Sindre i CageEye og Marcel i Postival AS.


Joachim Indrevik om sitt internship i Equinor:


Denne sommeren var jeg intern i Equinor som en del av deres aller første virtuelle internship program. I Equnior jobbet jeg i et tverrfaglig team med fire andre interns hvor vi skulle kartlegge og analysere virkningen av Covid-19 på energi markedet. Samt komme med strategiske anbefalinger til selskapet. Funnene ble presentert for Equinor og rapporten vi utarbeidet ble blant annet kåret til topp 5 blant 235 interns. det var veldig gøy å bli anerkjent for det arbeidet vi la ned. Gjennom snart tre år i NHHS Consulting har jeg lært å se det store bildet og viktigheten av å hensynta både interne og eksterne faktorer i det strategisk arbeidet. Dette kombinert med digitaleverktøy som ExCeL og R, gjorde at jeg kunne bidra til at teamet kom med data-baserte anbefalinger som støttet opp om de strategiske aspektene vi forespeilet.


Her presenterer jeg rapporten vår for Equinor sitt team virtuelt sammen med de andre på teamet mitt.

Sindre Grjotheim om sitt internship i CageEye:


Gjennom NHHS Consulting kom jeg i kontakt med teknologiselskapet CageEye, som har utviklet et verktøy som gir fiskeoppdrettere bedre kontroll og innsikt i fôring og velferd for fisken. Etter å ha jobbet på et prosjekt med de fikk jeg tilbud om å jobbe hos dem i sommer, og har nå vært gjennom en spennende og lærerik periode som Junior Analyst. Jeg har jobbet tett opp mot CFO med oppgaver som finansiell due diligence, lage finansielle modeller for investorer, implementere nytt regnskapssystem, samt alt annet som faller ned på CFO sin pult. Det har vært en veldig fin mulighet til å bruke og videreutvikle alt jeg lært på NHH og i Consulting.

Martin Frankendal om sitt internship i Renteradar:

Å få jobbe hos Renteradar.no i sommer har vært utfordrende og lærerikt fra den første dagen. Jeg