top of page

Sommeren til noen av våre studentkonsulenter!

Oppdatert: 18. mar. 2021


Denne sommeren har flere av NC sine konsulenter jobbet på spennende prosjekter hos ulike selskap, og vi får her et lite innblikk i hva noen av konsulentene har fått bryne seg på denne sommeren. Joachim har blant annet hatt internship i Equinor, Martin i Renteradar, Sindre i CageEye og Marcel i Postival AS.


Joachim Indrevik om sitt internship i Equinor:


Denne sommeren var jeg intern i Equinor som en del av deres aller første virtuelle internship program. I Equnior jobbet jeg i et tverrfaglig team med fire andre interns hvor vi skulle kartlegge og analysere virkningen av Covid-19 på energi markedet. Samt komme med strategiske anbefalinger til selskapet. Funnene ble presentert for Equinor og rapporten vi utarbeidet ble blant annet kåret til topp 5 blant 235 interns. det var veldig gøy å bli anerkjent for det arbeidet vi la ned. Gjennom snart tre år i NHHS Consulting har jeg lært å se det store bildet og viktigheten av å hensynta både interne og eksterne faktorer i det strategisk arbeidet. Dette kombinert med digitaleverktøy som ExCeL og R, gjorde at jeg kunne bidra til at teamet kom med data-baserte anbefalinger som støttet opp om de strategiske aspektene vi forespeilet.


Her presenterer jeg rapporten vår for Equinor sitt team virtuelt sammen med de andre på teamet mitt.

Sindre Grjotheim om sitt internship i CageEye:


Gjennom NHHS Consulting kom jeg i kontakt med teknologiselskapet CageEye, som har utviklet et verktøy som gir fiskeoppdrettere bedre kontroll og innsikt i fôring og velferd for fisken. Etter å ha jobbet på et prosjekt med de fikk jeg tilbud om å jobbe hos dem i sommer, og har nå vært gjennom en spennende og lærerik periode som Junior Analyst. Jeg har jobbet tett opp mot CFO med oppgaver som finansiell due diligence, lage finansielle modeller for investorer, implementere nytt regnskapssystem, samt alt annet som faller ned på CFO sin pult. Det har vært en veldig fin mulighet til å bruke og videreutvikle alt jeg lært på NHH og i Consulting.

Martin Frankendal om sitt internship i Renteradar:

Å få jobbe hos Renteradar.no i sommer har vært utfordrende og lærerikt fra den første dagen. Jeg lærte meg raskt at arbeidstempoet på Renteradar.no var høyt og at utviklingen av bedriften gikk fort fremover. For meg er dette arbeidsmiljøet perfekt og å kunne se resultater av sitt eget arbeid er noe som virkelig motiverer meg. 

Noe som inspirerer meg er å få jobbe sammen med et drevet team, med veldig flinke folk! Å få lære av de andre medarbeiderne på Renteradar.no har bidratt ytterligere til en spennende arbeidsplass.

Jeg håper jeg får fortsette å følge Renteradar.no sin reise i lang tid fremover!

Kunnskapen som jeg har fått fra NHHS Consulting har vært til god nytte på flere områder i min jobb hos Renteradar.no. Kursene som jeg har fått deltatt på, både interne og eksterne, har forbedret mine kunnskaper i både Excel og PowerPoint, to programmer jeg brukte mye hos Renteradar. I tillegg til kursdeltakelse så har prosjektene jeg har fått jobbe på gjennom NHHS Consulting, gitt meg en god verktøykasse som har vært nyttig å ha på arbeidsoppgavene jeg fikk tildelt.


Marcel Egbele om sitt internship i Postival AS:

I sommer har jeg jobbet som intern i startupen Positival AS. De arbeider med å utvikle en helhetlig one-stop-shop innen digital fysioterapitjeneste som fokuserer på muskel- og skjelettplager. Her fikk jeg muligheten til å først og fremst arbeide med den økonomiske siden av selskapet, blant annet arbeid med prismodeller, lønnsomhetsanalyse og likviditetsbudsjett i formål av å søke kommersialiseringsmidler fra Innovasjon Norge. Ettersom Positival består av et lite team, ble jeg involvert i daglige beslutninger, utarbeidelse av milestones og andre strategiske avgjørelser. I tillegg startet jeg arbeidet med å gjøre selskapet klart til å hente inn ekstern kapital. Som intern i Positival og et tett samarbeid med gründeren fikk jeg virkelig oppleve hvordan det er å jobbe i et oppstartsselskap. En hektisk og tidkrevende arbeidsuke hvor mange baller må holdes i luften samtidig beskriver nok denne hverdagen best. Flere ulike prosjekter må gjøres parallelt, samtidig som ulike interessenter konstant må følges opp eller kommer inn i bildet. En annen ting jeg har lagt merke til er at det er enormt med muligheter for ulike program og fundingmuligheter for startups, og det blir da veldig viktig å balansere tidsbruk på søknader og eget arbeid og virkelig vite hva selskapet trenger på ulike tidspunkter.

I arbeidet som intern tok jeg med meg erfaringer fra NC som gjorde at jeg enklere kunne se helhetsbilde og prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver, samt troen på at alt kan løses. Jeg gleder meg til å ta med meg min erfaring fra Positival inn i NC og være med på å kunne tilby enda mer kunnskap og bredde til våre kunder.

Comments


bottom of page