top of page

Intervju med påtroppende markedssjef Stine Mogen Haugstad

Forfatter: Ingrid Ljoså Thøgersen

Markedsansvarlig Stine Mogen Haugstad. Foto: Foto NHHS

I dag skal vi bli bedre kjent med den nye markedssjefen i NHHS Consulting. Fortell litt om deg selv

Mitt navn er Stine og jeg er 22 år. Jeg går nå tredje året på NHH og har vært med i Consulting siden våren 2018. Før jeg startet på NHH tok jeg et årsstudium ved UiB med fag innenfor samfunnsøkonomi og psykologi. Våren 2019 var jeg på utveksling i Australia hvor jeg studerte ved University of Sydney. Ved siden av studiene jobber jeg som deltidsansatt hos Gullsmed Gjertsen.

Jeg er en sosial og aktiv jente. Fritiden går ofte til trening og fjellturer med venner, i tillegg er jeg aktiv i NHHI Tennisjenter.

Hvorfor bestemte du deg for å søke på stillingen som markedssjef?

Jeg søkte stillingen som markedsansvarlig i NHHs Consulting fordi jeg er veldig motivert til å bidra enda mer aktivt i gruppen. Jeg synes NHHs Consulting er en veldig givende gruppe å være en del av, med svært engasjerte medlemmer. Vi tar lærdom av hverandre og styrker hverandre gjennom kreative diskusjoner, kurs og samarbeid. Denne «spiriten» vil jeg bidra til å opprettholde gjennom et verv i ledelsen som markedsansvarlig.


Videre inngår det i stillingen som markedsansvarlig å arrangere kurs og workshops for gruppen i samarbeid med ulike bedrifter. Dette er veldig inspirerende og motiverende å delta på for medlemmene NHHs Consulting, og jeg ser det derfor som et privilegium å være ansvarlig for å organisere kurs og workshops for gruppen. Det er et viktig bidrag for gruppen som gir ny innsikt og lærdom, og er svært nyttig i forhold til vårt arbeid på prosjekter.


Hva gjør deg til en god markedssjef?

Det jeg tror gjør meg til en god markedssjef er først og fremst at jeg er svært motivert til å lede gruppen mot de målsetningene vi har satt for 2020. Jeg er en positiv jente med stort pågangsmot. Mine arbeidsgivere har beskrevet meg som profesjonell, lærevillig og omgjengelig- kvaliteter jeg tror vil være nyttig som markedsansvarlig i NHHs Consulting. Det er viktig å være strukturert og lydhør ovenfor gruppens kreative innspill. Jeg har også tidligere vært med i styret som arrangerer Økonomiske Vinterleker ved NHH - et verv som krevde god dialog med flere parter, delegering av oppgaver og et godt samarbeid innad i gruppen.


Hvilke forventninger har du til gruppen, og hvordan vil du bidra til å få et godt arbeidsmiljø?

Mine forventninger til gruppen er at de skal yte god innsats og at de ønsker å delta aktivt i de beslutningene som fattes. Videre forventer jeg at alle i gruppen bidrar til et positivt miljø gjennom aktiv deltakelse både faglig og sosialt.


Jeg vil bidra til et godt arbeidsmiljø ved å tilrettelegge for et godt samarbeid i gruppen. Jeg håper jeg kan bidra til å skape et godt engasjement gjennom felles beslutninger, slik at alle føler seg delaktige i det arbeidet som skal foretas. Videre vil jeg oppfordre til god og åpen kommunikasjon, samt bidra til at kreative ideér og innspill kommer frem.


Hva ser du frem til med NHHS Consulting dette semesteret?

Jeg ser frem til å jobbe sammen med en dyktig å motivert gjeng som er klare for å løfte NHHS Consulting et steg videre. Vi har allerede startet året med flere spennende prosjekter, samt inngått nye samarbeidsavtaler. I tillegg har vi flere spennende kursdager i vente som vil bidra med en positiv og motiverende giv for alle i gruppen. Vi drar blant annet på vår årlige Oslo- ekskursjon om 2 uker hvor vi skal besøke flere spennende bedrifter!


Hvilke tiltak mener du vil effektivisere markedsaktivitetene i NHHs Consulting?

En målsetning for NHHS Consulting er å øke synligheten på flere plattformer, og et fokus vil derfor være mer målrettet markedsføring av de tjenester vi tilbyr. Vi vil også fortsette å opprettholde en aktiv blogg som bidrar til økt synlighet rundt det vi jobber med, innblikk i kurs og konferanser vi deltar på, samt andre nyttige innblikk i konsulenthverdagen.


Videre vil vi effektivisere markedsaktivitetene gjennom teambasert arbeid i små grupper som jobber mot konkrete mål.
Comments


bottom of page