top of page

Intervju med Ingrid Thøgersen

Ingrid Ljoså Thøgersen er nyansett hos oss fra januar i år, og deler nå sine erfaringer fra det første semesteret.

Ingrid Ljoså Thøgersen

Forfatter: Jacob Sortland Fougner


Hvorfor søkte du NHHS Consulting (NC)?

1. Motivasjon

Jeg søkte NC fordi jeg ønsker så tidlig som mulig i utdannelsen å være åpen for å teste ut flere fagfelt. NC gir en perfekt mulighet for dette. Arbeidsoppgavene som student-konsulent varierer fra prosjekt til prosjekt, og det er det som gjør stillingen så spennende. Gjennom NC får du også muligheten til å ha direkte kontakt med næringslivet, og er en viktig faktor til at jeg meldte meg inn i gruppen.


2. Hva ønsker du å lære av NC

Det jeg ønsker å lære av NC er nye samarbeidsteknikker, få innsikt i hva yrket konsulent innebærer, samt praktisere teoretisk fag fra studiene. Muligheten til å knytte teori opp mot det virkelige arbeidslivet bidrar til motivasjon, og man får et helhetlig bilde av stoffet vi lærer på skolen.


3. Hva vil du bidra med inn i NC

Ettersom consulting består av studenter fra flere kull, sitter gruppen på mye kompetanse. Med andre ord får man som førstekullist tilgang på betydelig kunnskap fra dyktige medstudenter. Det jeg som ‘’fersk’’ student vil å bidra med er derfor et stort engasjement, ønsket om å lære mer, arbeidskapasitet og en stå-på-vilje.


Hvordan var det å være med på ditt første prosjekt?

Lærerikt. Etter QVARTZ-prosjektet fikk jeg en bedre innsikt i hva det vil si å være student-konsulent. Det er en allsidig stilling der man tilbyr tjenester som spørreundersøkelser, kursing, analyse og rådgivning. Muligheten til å kunne delta på prosjekter med ulike arbeidsoppgaver, er det som gjør stillingen så spennende. I dette tilfellet var oppgaven å drive en markedsundersøkelse knyttet til forbrukeratferd på Bergen flyplass. Den største utfordringen var å skaffe flest mulig kunder til å besvare undersøkelsen. Etter endt prosjekt, fikk jeg lærdom i hvor viktig et godt samarbeidsmiljø er for å prestere. Til tross for lite respons fra kunder i ‘’dårlige perioder’’, er det viktig med pågangsmot, og å spille medarbeiderne gode.


Kontakt med bedrift. Jeg fikk en positiv opplevelse fra mitt første møte med QVARTZ. Før aktiviteten fikk vi en grundig gjennomgang av formålet med prosjektet, og innsikt i viktigheten av å samle inn flest mulig besvarelser. Under hele arbeidsprosessen bisto de med nødvendigheter, og var tilgjengelig døgnet rundt. Deres arbeidskultur og engasjement smittet lett over på oss student-konsulenter.


Trives du så langt?

Jeg trives stort i NC. Vi har medlemmer fra alle kull, og som førstekullist lærer jeg mye fra studentene fra eldre kull. Det er et godt samarbeidsmiljø der vi spiller hverandre gode, og er åpne for hverandres forslag. I vinter var jeg så heldig å få delta på Winter Tour, der vi besøkte flere konsulenthus i Oslo. Dette ga meg både motivasjon og inspirasjon til studiene på NHH, samt videre karriere innen konsulentbransjen.

Comentários


bottom of page