top of page

Intervju med én av våre nye seniorkonsulenter: Alexander Dahlin


Forfatter: Oscar Jahre

I dag skal vi bedre bli kjent med en av våre nyansatte konsulenter, nemlig Alexander Kristian Dahlin. Kan du fortelle litt mer om deg selv?

Jeg er 26 år gammel, kommer fra Oslo og har akkurat påbegynt min master ved NHH med hovedprofil i finans. Jeg tok bachelorgraden min ved OsloMet, hvor siste året ble gjennomført på utveksling ved UC Berkeley. Som student har jeg alltid vært svært aktivt og hatt mange baller i luften. På OsloMet var jeg med på å starte Mentorinitiativet. Ideen bak Mentorinitiativet er at dyktige, eldre studenter skal fungere som en mentor for yngre studenter og veilede de med alt fra hvordan man burde lese til jobbsøking. Ordningen ledet til at snittet blant mentorbarna økte fra C til B. På Berkeley var jeg med i styret til dormen jeg bodde på. Gjennom dette lærte jeg mye om interkulturell kommunikasjon da det bodde folk fra over 100 ulike nasjonaliteter der.


Hva var din motivasjon for å søke NHHS Consulting?

Motivasjonen min for at jeg søkte NHHS Consulting har bakgrunn i at jeg virkelig kunne tenkt meg en fremtidig karriere innenfor konsulentbransjen. Konsulentbransjen virker spennende fordi man hele tiden møter nye komplekse problemer, samtidig som man får muligheten til å jobbe med toppledere og veilede de. I tillegg virker det som NHHS Consulting har et veldig bra både sosialt og faglig miljø, blant annet gjennom ulike kurs, casedager og spesielt vår årlige Winter Tour. Jeg så derfor på NHHS Consulting som en fin mulighet til å bli bedre kjent med konsulentbransjen, få relevante erfaringer og samtidig bli del av en bra gruppe.


Hva forventer du å lære gjennom NHHS Consulting?

Jeg forventer å utvikle en verktøykasse som kommer godt med når jeg skal ut i arbeidslivet. Vi har som nevnt tidligere interne kurs, og skal blant annet ha en case-dag med QVARTZ. Dette er ting jeg forventer vil gi meg mye. Samtidig forventer jeg å lære litt om metoder når det kommer til hvordan man faktisk jobber med prosjekter innenfor management consulting. Jeg har også hørt veldig mye bra om Winter Tour, hvor vi besøker ulike konsulenthus i Oslo. Jeg tror det vil gi en unik mulighet til å få litt bedre innsikt til hva man gjør i bransjen, og forventer at jeg vil få ny motivasjon og inspirasjon til mine videre studier.


Hvilke egenskaper tilfører du gruppa?

Jeg er ivrig etter å lære, og har et engasjement som gjør at jeg hele tiden vil drive gruppa fremover. Når det kommer til det faglige har jeg en stor interesse for finans, og de harde analytiske fagene. Samtidig tenker jeg å ta CEMS hvor det vil være enda mer fokus på de mellommenneskelige fagene. Jeg tror mine analytiske evner kombinert med gode soft-skills vil være verdifulle for gruppa.


Trives du så langt?

Jeg trives veldig godt så langt! Vi er en god sosial gjeng, og har kommet raskt i gang i gang med kurs og møter. Vi har en veldig god lagfølelse i gruppa, hvor de eldre konsulentene hjelper oss med alt vi lurer på. På denne måten utvikler vi nye oss raskt. Jeg tror jeg kommer til å sitte igjen med et veldig stort utbytte av å ha vært med i NHHS Consulting.

留言


bottom of page