top of page

Fremtidens bedriftsledere hjelper nåtidens startups!

Oppdatert: 14. feb. 2020


Inkubatorleder Mediekuben, Ove Gjelsvik og prosjektleder, Hans Fredrik Hag fra VIS i møte med ledelsen i NHHS Consulting

VIS inngikk nylig en samarbeidsavtale med NHH sitt studentdrevne konsulentselskap. NHHS Consulting består av 30 dyktige studentkonsulenter som studerer økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. I tillegg til å være blant de flinkeste og mest engasjerte studentene innenfor sin studieretning, har flere av studentkonsulentene erfaring fra internships og relevante deltidsjobber.


VIS er en innovasjonshub i Bergen som bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskt til nytte. Forskere, grundere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som de videreutvikler sammen.


Samarbeidsprosjektet mellom VIS og NHHS Consulting, skal sikre å knytte sultne studenter som ønsker å jobbe med reelle case, opp mot VIS sine medlemsbedrifter som trenger bistand. Gjennom dette samarbeidet kan bedriftene få hjelp med økonomisk analysearbeid, markedsundersøkelser, strategi og kommunikasjon.


Signering av samarbeidsavtale mellom VIS og NHHS Consulting

NHHS Consulting har allerede utført prosjekter for flere start-up. En av dem er Medzys som holder til hos VIS. De utvikler produkter som retter seg mot behandling av nerveskader. NHHS Consutling bisto Medzys i å utarbeide en søknad til Innovasjon Norge, som kan sikre viktig finansiering til videreutvikling av deres produkter. Søknaden inkluderte kartlegging av markedet Medzys opererer i, og beskrev hvordan Medzys er rustet for å kunne vokse videre. Det ble også utarbeidet budsjetter basert på ulike scenarioer Medzys kan møte på.


Prosjektmøte med startup selskapet Medzys

Prosjektet ble utført svært profesjonelt til gitt tidsfrist, og bidro til at Medzys på sin side fikk avlastet en del arbeid. Søknaden vil også være nyttig for intern bruk, ettersom kostnadskalkyler gitt bestemte scenarioer vil være hensiktsmessig å bruke for beslutningstakerne i Medzys. Dette prosjektet er eksempel på hvordan studentkonsulentene ved NHH kan hjelpe startups og SMB’s med oppgaver de ikke nødvendigvis har forutsetninger for å gjøre selv.


Med NHHS Consutling på laget kan din bedrift fokusere på det dere er gode på- utvikling og nyskapning, mens de bistår med svært nyttig kompetanse på andre arenaer til en god pris!


Comments


bottom of page