Vinn konsulenttjenester til en verdi av kr. 40 000! (Tilsvarende 80 timer)

Flere bedrifter har den siste tiden stått ovenfor en tid preget av utfordringer og usikkerhet. Start NHH og NHHS Consulting deler en felles entusiasme for vekst og innovasjon, og ønsker sammen å bygge opp under akkurat dette. NHHS Consulting innehar spisskompetanse innenfor markedsundersøkelse, datainnsamling, finansiell analyse og strategi, og vil i samarbeid med START NHH hjelpe din bedrift. Vi lanserer derfor en konkurranse hvor din bedrift har mulighet til å vinne konsulenttjenester til en verdi av kr. 40 000

 

Dersom du trenger umiddelbar bistand med et prosjekt ta kontakt med oss via kontaktskjema, eller send en mail til  prosjekt@nhhsconsulting.no

Påmeldingsfrist: 15. Desember 

Steg 1 - Meld på din bedrift! 

Send inn et prosjekt du ønsker at vi skal bistå din bedrift med. Prosjektet kan være påbegynt eller fremdeles i planleggingsfasen. Vi stiller få krav, men ønsker at prosjektet er hovedsakelig innenfor våre hovedtjenester og utenfor tidsrommene november-desember og mai-juni.

 

Eksempler på prosjekt NHHS Consulting kan utføre er finansiell- og markedsanalyse, KPI- og strategiutvikling eller flaskehalssimulering. NHHS Consulting har blant annet bistått selskaper med segmentanalyse, konkurranseanalyser, lokalisering av flaskehalser, finansieringsplan og prosjektevalueringer.

Les mer om et tidligere prosjekt her

Steg 2 - Presenter prosjektet ditt  

Etter påmeldingsfristen vil NHHS Consulting og Start NHH velge ut 3 av prosjektene vi anser som mest spennende og relevante innenfor våre tjenesteområder. De aktuelle bedriftene vil bli invitert til et møte hvor målet er å få økt forståelse for prosjektet og bedriftens behov. 

 

Denne prosessen vil foregå i løpet av januar.

Stag 3 - Vinnerprosjektet kåres 1.  februar.

18. januar annonser vi vinneren av konsulenttjenester til en verdi av

kr. 40 000. Vinneren blir kontaktet direkte, i tillegg til å annonseres på både NHHS Consulting og Start NHH sine SoMe plattformer.  

 

Prosjektet planlegges gjennomført i løpet av januar/ februar men våre konsulenter er fleksible etter oppdragsgiver sin tidspreferanse. 

Om NHHS Consulting  

NHHS Consulting er et uavhengig konsulentselskap drevet av studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Selskapet har en imponerende portefølje av oppdragsgivere innenfor startups og SMBs til større etablerte aktører. Selskapet består av 35 særdeles dyktige studenter med spisskompetanse innenfor tjenesteområdene markedsanalyse, finansiell analyse, markedsføring og strategi. 

 

“Kvalitet i leveranseproduktet stod til forventing, og vi er ikke i tvil om at vi vil fortsette samarbeidet når vi får behov for tjenester de tilbyr igjen”- Jadar Rike, CFO, Hylestad Solutions.  

“Som en startup er markedsundersøkelser viktig for å bedre vår forståelse av hvilke markeder vi bør gå inn i. Hjelpen fra NC ble et bra supplement som resulterte i at vi fikk verdifull innsikt i et nytt marked”- Fredrik Stang Heffermehl, CEO, Renteradar.no.

Om Start NHH 

Start NHH er en interessegruppe på NHH som ønsker å fremme innovasjon og entreprenørskap som en attraktiv karrierevei for studenter. Gruppen består av 40 engasjerte medlemmer med et brennende engasjement for nyskaping. Hvert år arrangerer gruppen flere offentlige konferanser og foredrag, hvor studenter og Startups møtes. I tillegg til å øke bevisstheten rundt entreprenørskap, bistår gruppen Startups direkte. Bedrifter inviteres til å stille på casekvelder hvor medlemsmassen gir sine løsninger på konkrete problemstillinger bedriften står ovenfor. Gjennom hele året utfører medlemmer av gruppen arbeidsoppgaver for Startups innen SEB Scale Center.